A.T.I.C

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center.

Asociace byla založena jako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR dne 9. 11. 1994. Dnešní název - Asociace turistických informačních center  České republiky (A.T.I.C. ČR) - je registrován od 3.11. 1997.

Cílem A.T.I.C. ČR je:

být centrem informační sítě cestovního ruchu v České republice sloužící k oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů
zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů
monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy

 

Provozní doba :

Pondělí – Neděle   9.00 – 17.00

Kontakt:

Tel.: 725 443 243

mail: dumnatura@eco-centrum.cz

Nabízíme:

Doplňující služby:

 

Objednávky přednášek a průvodců na tel.čísle 725 373 049 nebo emailu dumnatura@eco-centrum.cz