C19 – Na Prahu a do Třítrubeckého údolí 22,5 km

Zastávky: Kormundovka LC, Malý Tok, Sedlo U sv.Jana, Čákova vyhlídka*), Praha, Na Rovinách, Voložný potok, Bor, Skelná Huť, Lázská nádrž, Láz (obec).

Klíčová místa: Rozcestí CT č.8190 a 2273; rozc. U Obrázku; rozc. Borské a Tocké lesní cesty (na Tockou); Praha; Na Rovinách; Trojhran-Voložný potok; Bor; Borské sedlo-Na Páté; Nad Skelnou Hutí; Skelná Huť.

Trasa: Vede po asfaltových komunikacích s dvěma výjimkami – úseky: 1) Celá Tocká cesta; 2) Celá Bahenská cesta, kde je zpevněný, ale neasfaltový povrch. Větší část po schválených cyklotrasách, zbytek po cestách, kde se také cykloprovoz předpokládá. Část po turistické značce (žlutá, modrá, zelená). Využívá také vedení již existujících cyklotras č. 8190 a 8198. Lesní cesty: Andělská, Borská, Tocká, Sýkorová, Chundálecká, Obecnická, Bahenská, Perkanská.

Pozn.*):  Heslo „Čákova vyhlídka“ se vztahuje k jiné lokalitě, cca o 600m dál. K ní ale nevede ani značená cesta (žlutá), ani cyklotrasa. Původní Čákova vyhlídka nyní postupně zarůstá. Na okraji srázu je však více míst, která stejný výhled umožňují a místo vyznačené na mapě je nyní dokonce asi nejlepším vyhlídkovým místem na „Malé Praze“. Velmi často je také s „pravou“ Čákovou vyhlídkou zaměňováno.

GALERIE