C9 – Na Bor, Jordán a Tok 28,5 km

Zastávky: Bohutín (obec), Pilská nádrž, CP Tok, Carvánka, Tok, Dlouhý kámen-sedlo, Mariin pramen, Jedlinská LC, CP Jordán, Rezerva, Bor, Skelná Huť, Lázská nádrž, Láz (obec).

Klíčová místa: Pilská nádrž, Na Třetí, CP Tok, Carvánka, Dlouhý kámen-sedlo; U nádržky; Jedlinská LC (bunkr); Křiž. U Bártova dubu, Bor, Na Páté, Skelná Huť, Láz (V Koutě).

Trasa: Po komunikacích různých typů, ze 75% asfaltových, většinou po schválených cyklotrasách. Výjimky: úseky 1) U nádržky-Jedlinská LC(bunkr); 2) Na Páté-Nad Skelnou Hutí (LC Bahenská) – i na nich se předpokládá provoz cyklistů. Cca třetina vede po tur.značkách (zelená, modrá, červená). Lesní cesty: Prokopská, Obecnická, Čihadelská, Požární příkop, Alianka, Jordánská, Jedlinská, Hořovská, Bahenská, Perkanská.  V úseku CP Tok (U Šraňku) – Dlouhý kámen (sedlo) vede po hlavním hřebeni, který ještě překračuje v Borském sedle (790m).

GALERIE