Příbramské betlémy historie a současnost

 

Společná výstava Domu Natura Ekologického centra Orlov o.p.s. a spolku Příbramští betlémáři z.s. zahajuje spolupráci spojenou s realizaci stálé expozice příbramských betlémů.

V první části, která je zpřístupněna, se seznámíte s tvorbou od 19. století až do současnosti především v regionu Příbramska a podbrdského kraje. Uvidíte zde výrobní postup chlebáčků. Postaviček, které charakterizují postup specifický pro Příbramsko. K vidění jsou formy z 19. století. Mezi vystavenými betlémy jsou Týrlovy jesličky (autor otec a děda Hermíny Týrlové). Spolkový betlém, do kterého přispělo více než 100 betlémářů z celé České republiky. Poprvé jsou zde vystavovány Neumanovy jesličky – betlém kralického typu nebo betlém Zdeňky Soukupové ze slaného těsta. Ve dnech 4. - 6.12. a 11. - 13. 12.2017 probíhají workshopy s ukázkou výroby ze slaného těsta a řezbářských prací.

V roce 2018 bude dokončena druhá etapa výstavy, která umožní shlédnout i některé dosud nevystavované betlémy. Cílem naší výstavy je ukázat řemeslnou zručnosti a um současných příbramských betlémářů. Věříme, že výstava podpoří další zájemce o toto tradiční umění a představí zručnost našich dědů a otců.

GALERIE